ขั้นตอนการผ่อนชำระสินค้า

เอกสารที่ใช้ในการผ่อนสินค้าของซิงเกอร์

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (เอกสารของทั้งผู้ซื้อและผู้ค้ำ)

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (เอกสารของทั้งผู้ซื้อและผู้ค้ำ)

กลุ่มอาชีพทั่วไป

1.การผ่อนชำระโดยใช้เงินดาวน์ 30 เปอร์เซ็น (ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน)

2. การผ่อนชำระสินค้าแบบใช้คนค้ำประกัน 1 คน

เงื่อนไข :
- อยู่ในพื้นที่รวม 1 ปี
- ไม่เช็คเครดิตบูโร
- ผู้ซื้อต้องไม่ติด J01,I01

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ :
- สำเนาทะเบียนบ้าน (เอกสารของทั้งผู้ซื้อและผู้ค้ำ)
- สำเนาบัตรประชาชน (เอกสารของทั้งผู้ซื้อและผู้ค้ำ)
- สเตจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน


*ใช้บัตรประชาชนตัวจริงในวันทำสัญญาเท่านั้น
*หากผ่อนชำระแบบใช้เงินดาวน์30เปอร์เซ็น ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารของผู้ค้ำประกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

กลุ่มอาชีพที่มีสลิปเงินเดือน

1.การผ่อนชำระโดยใช้เงินดาวน์ 30 เปอร์เซ็น (ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน)

2. การผ่อนชำระสินค้าแบบใช้คนค้ำประกัน 1 คน

เงื่อนไข :
- อยู่ในพื้นที่รวม 1 ปี
- ไม่เช็คเครดิตบูโร
- ผู้ซื้อต้องไม่ติด J01,I01


เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ :
- สำเนาทะเบียนบ้าน (เอกสารของทั้งผู้ซื้อและผู้ค้ำ)
- สำเนาบัตรประชาชน (เอกสารของทั้งผู้ซื้อและผู้ค้ำ)
- สเตจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน
- สลิปเงินเดือนล่าสุด


*ใช้บัตรประชาชนตัวจริงในวันทำสัญญาเท่านั้น
*หากผ่อนชำระแบบใช้เงินดาวน์30เปอร์เซ็น ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารของผู้ค้ำประกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

ผ่อนชำระสินค้าเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว ติดต่อฝ่ายขาย โทร.094-613-7440

Free Shipping Method

บริการจัดส่งสินค้าฟรีในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง-ชลบุรี ภายใน 1- 7 วัน

Safety Guarantee

รับประกันทำสัญญาเช่าซื้ออย่างโปร่งใสปลอดภัย พร้อมจัดทำสัญญาฟรีถึงบ้าน

Product Warranty

รับประกันสินค้าโดยตรงจาก บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

+